DIPLOMATERVEZÉS 2017/2018 ŐSZOhio’s Longaberger basket buildingA 2017/18 őszi szemeszter DIPLOMATERVEZÉS tantárgy  ütemezése

1. Tárgyleírás

A Diplomatervezés kari szintű tárgy; részletes leírása a
https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/diplomaszabalyzat_osztatlan_2017-05-31.pdf

2. Féléves ütemterv    

DIPLOMATERVEZÉS tantárgy tájékoztató
 2017. szeptember 7. csütörtök 13.00 h - K.274                           
FÉLÉVNYITÓ TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLASZTOTT DIPLOMATÉMA VETÍTETT BEMUTATÁSA ÉS BEADÁSA
(A bemutatás kötelező)
2017. szeptember 19. kedd 9.00-12.00 h - K.274

A diplomaterv program és helyszínválasztása megalapozza az egész féléves munkát.
A hallgatóknak be kell mutatni az összeállított rövid tervezési programot, a funkcióválasztást, annak előzményét és okait ki kell fejteni, valamint igazolni kell adott helyen annak megvalósíthatóságát, a szabályozásban előírt mutatók és a tervezett létesítmény megfelelőségét. Fényképekkel, helyszínrajzzal, térképpel kell a helyszínt bemutatni, és röviden bemutatni a beépítési, helyfoglalási elképzelést, a létesítmény volumenét.
Az egyéni prezentációra rendelkezésre álló idő 5 perc.

A vetítés mellett kötelező leadni  A/4 formátumban, 1-3 oldalon  a diplomaterv helyszínrajzát, tervezett funkcionális programját, nagyságrendje meghatározásával.
                                                                          
KONCEPCIÓTERV BEMUTATÁSA
(A bemutatás  nem kötelező)
2017. október 10.  kedd 14.00-17.00 h - K. 274.

A koncepcióterv bemutatásának célja, hogy a hallgatók visszajelzést kapjanak a tervezés első fázisában. A koncepciótervben be kell mutatni a részletes környezetvizsgálatot, a témával kapcsolatos kutatásokat, előképeket, a beépítési, építészeti változatokat és vázlatokat, melyek alapján megítélhető és jóváhagyható a terv koncepciója. A koncepciótervben jelezni kell, ha el akar térni a terv a szabályozás, vagy más előírás rendelkezéseitől – indokolt esetben az eltérést a tanszék jóváhagyja. A terv csak elektronikus formában dokumentálandó, bemutatandó. Egy darab összefűzött pdf fájlt kérünk. A vetítéshez szükséges technikát a tanszék biztosítja. A diplomaterv önállóan elkészítendő feladat, így a koncepcióterv bemutatása nem kötelező.
                                                                
TANSZÉKI VÁZLATTERV BEMUTATÁS
(A bemutatás kötelező)
2017. november 7. kedd 8.15 h – K. 274.
pótbemutatás:
2017. november 21. kedd 8.15 h – K. 274.

A vázlatterveket tanszéki zsűri értékeli; a „megfelelt” minősítést kapott tervekhez a tanszék opponenst jelöl ki; az opponenseknek a terveket a diplomaterv beadását követően kell bemutatni. A védésre a tanszéki adminisztráción kitett íven kell jelentkezni, a jelentkezettek száma alapján kér a Tanszék Záróvizsga Bizottságot.

A DIPLOMATERVEK VÉGSŐ BEADÁSA
2018. január 8. hétfő 9.00-12.00 h K. 274

A kari ütemtervben jelölt határidőre a tanszék nem kéri a terv végleges, nyomtatott beadását.
A beadási napon a tervet nyomtatott formában, lépték nélküli A/3 méretben kell bemutatni. A bemutatott tervnek tartalmilag és formailag is hiánytalanul a komplett építészeti munkarészeket kell tartalmaznia:
- átnézeti helyszínrajz
- szűkebb környezetet mutató helyszínrajz
- helyszínrajz
- a környezetet bemutató tablók
- összes eltérő szint alaprajza
- a megértéshez szükséges metszetek, de legalább két eltérő szögben felvett metszet
- 50-es léptékű metszetek
- összes homlokzati rajz
- építészeti részletrajzok (csomópontok).
Meglévő épület átalakítása, bővítése esetében a meglévő épület 200-as léptékű felmérési rajzai is bemutatandók. A fenti rajzokat kompletten, azaz legalább a 100-as lépteknek megfelelő műszaki mélységgel, a szükséges feliratokkal, bútorozással, rétegrendekkel, kótákkal, stb. kell bemutatni. A terv mindegyik lapján szerepeljen a diplomaterv felirat, a hallgató neve, s a diplomaterv témája - a konzulens nevét nem szabad feltüntetni.
Nem kötelező beadni a látványterveket, makettet, ill.
a vázlatterv bemutatásakor választott részletesen kidolgozandó szakági munkarész terv fejezeteiből azon munkarészeket, amelyek későbbi kidolgozása nem befolyásolja a Diplomatervezés c. tárgy keretében beadott diplomaterv műszaki tartalmát.

Kizárólag csak a hiánytalanul bemutatott
terveket a vizsgaidőszak második hetének végéig a vázlattervi tanszéki bíráló bizottság szavazati jogú tagjai közül az elnök és legalább egy tag, a konzulens és az összes szakági konzulens önállóan, érdemjeggyel értékelik. A tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.  A megfelelőnek ítélt tervek készítőit a tanszék lejelenti a Dékáni Hivatalnak, ill. beosztja az egyik védési napra. Az opponenciáknak a védés előtt legalább két nappal kell a tanszékre megérkezniük az info@lako.bme.hu címre.
Az opponenseket a tanszék jelöli ki, kéri fel.
                                                 

A DIPLOMATERVEK ELŐZETES VÉDÉSI NAPJAI
2018. január 15-26. közötti időszakban 9.00 h –tól – K. 274.

A védésre a tervet léptékhelyes nyomtatásban kell elhozni. A szakági munkarészeket A/4 nagyságú füzetben kell bemutatni. A diplomatervből 2 pld. A/3 nagyságú, lépték nélküli összefűzött portfólió készítendő, melyek a bizottság munkáját segítik, ebből egy példány a védés után a tanszéken marad.
A portfoliót pdf formátumban, CD-n 1 pld-ban a tanszéken le kell adni archiválás céljából.
A kijelölt védési nap megváltoztatása, elhalasztása nem kérhető, ha a hallgató a kijelölt védési napon a védések kezdetekor nem jelenik meg, vagy a tervét nem mutatja be, csak a következő szemeszterben védhet.


Vincze László DLA                                       Perényi Tamás DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős              tanszékvezető egyetemi docens

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése