DIPLOMATERVEZÉS 2024. TAVASZ
VÁZLATTERV BEMUTATÁS

Kedves Hallgatóink!

A vázlattervek bemutatása 2024. március 26. kedd 9 órától lesz a Nappaliban. (a vázlatterv bemutatása a félév elfogadásának és a diplomavédésnek is kritérium feltétele!)

A bemutatás sorrendjét itt láthatjátok. Kérlek Benneteket, hogy legalább 2-3 hallgatónyi idővel előbb érkezzetek, mivel előfordulhat, hogy előbb sorra tudtok kerülni!

A vázlatterv bemutatásának célja, hogy a hallgatók visszajelzést kapjanak a tervezés második fázisáról. A vázlattervben be kell mutatni a részletes: 

- környezetvizsgálatot, 

- a témával kapcsolatos kutatásokat, 

- előképeket, 

- a beépítési, építészeti változatokat és vázlatokat, 

 +

-          helyszínrajz m=1:500; (1000)

-          eltérő szintek alaprajzai m=1:200

-          metszetek m=1:200

-          homlokzatok m=1:200

-          munkaközi látványtervek

, melyek alapján megítélhető és jóváhagyható a terv koncepciója. 

A vázlatterv bemutatása során az előzmények felvillantását követően a konkrét, megtervezett épület terveit kell bemutatni.

FIGYELEM! A tervek bemutatására 5 perc áll rendelkezésre, majd ezt követően a három fős bizottság, a TÉB tagjai mondják el véleményüket, értékelik a tervet „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel.

A nem bemutatott, vagy nem megfelelt minősítésű tervek pótbemutatására 2024. április 16. kedd 9 órától van lehetőség.

A terveket kérem, hogy legkésőbb a keddi napon 9,00 óráig töltsétek fel az MS Teams csoportunkban itt létrehozott könyvtárba, saját név, összefűzött ppt/pptx fájl formátumban! (1920x1080 pixel méretű jpg fájlokból létrehozott ppt (pptx))


kép: Kodály Központ, Pécs _ tervezős: Építész Stúdió Kft. _ forrás: epiteszstudio.hu

DIPLOMATERVEZÉS

 


KIVÁLÓSÁGI DIPLOMA _ VARGA LIZA TÉMAKIÍRÁSA

Témafelvetése a művészek mai helyzetére kíván reflektálni, korábbi élményein, művésztelepekkel kapcsolatos kutatásán alapul, és a zártkertek, nyaralóövezetek átalakulásának lehetőségével, társadalmi szerepével foglalkozik.


Diplomamunkájában kis léptékű építészeti tervezés mellett egy művészeti/elméleti kutatást, és egy szabadon választott technikával létrehozott képzőművészeti alkotást szeretne létrehozni.
A tervezés helyszíne Törökbálinton a Szabadházi hegyen, zártkerti övezetben található, a Villányi út 28. és a Mecsek utca 37. között húzódik, három korábban nagyon keskenyre szabdalt telekből áll össze.


A Kiválósági Diploma témája: Zártkertek, Törökbálint

A Kiválósági Diploma fókuszai: 1) építészeti tervezés 2) képzőművészet

A diplomamunka tartalmi követelményei, benyújtandó munkarészek:

1) Építészeti tervek, (alaprajzok, metszetek, homlokzatok) 1:50, 1:100 részletezetséggel, részletek 1:5, 1:10 részletezetséggel, helyszínrajzok 1:500, 1:1000 részletezettséggel, illetve a megértéshez szükséges mennyiségű látványképpel, műszaki leírással, és a szakági munkarészek elméleti kifejtésével.

2) Szabadon választott művészeti alkotás(ok), az építészeti terveket kiegészítő, kutatási témát körüljáró művészeti produktum(ok). (pl. fotósorozat, videók, grafikai tartalmak, texti alkotások)

3) Kutatás alapú szöveges munkarész, a beadandó építészeti és művészeti dokumentumok összegzése, elemzése könyv/füzet/kiadvány formátumban összefűzve.


képek forrása: Varga Liza rajzai

DIPLOMATERVEZÉS

 


Kedves Hallgatóink!

A félév menetéről 2024. február 12. hétfőn, 12.00 órakor tartunk tájékoztatást a LakóTanszék nappalijában a kutatócsoportok vezetőivel közösen.

Minden, a tantárgyat eredményesen teljesíteni kívánó érdeklődőt szeretettel várunk!


kép: Elhagyott váz belakása _ Bodnár Gergely Bence BSc diplomaterve _ forrás: MS TeamsDIPLOMATERVEZÉS

 


DIPLOMA_2024 TAVASZ

Kedves Hallgatók!

Műhelyeink témáival várjuk jelentkezéseteket a Diplomatervezés c. tantárgyunkra:

MSc és osztatlan képzés _ Diplomatervezés

A műhelyek javasolt témái, melyeken kívül egyéni tervezési feladatot is lehet választani:

KRAFT FENNTARTHATÓ SZOCIÁLIS


kép forrása: https://honvedelem.hu/hatter/multidezo/a-komaromi-erodrendszer-ii-resz.html

Kedves Hallgatóink!

A legutóbbi beadás alapján elkészítettük a diplomavédések beosztását:


A diplomavédés tartalmi követelményeit a szabályzatok szerint kell teljesíteni. A különböző képzések szabályzatai itt érhetők el!

A diplomavédésen a terveket nyomtatott formátumban is be kell mutatni! Ennek módja:

- a védések a tanszékünk melletti teremben, a NAPPALI-ban lesznek. A védést megelőzően a hallgatóknak a tanszék előtti folyosón ki kell függesztenie az előkészített paravánokra min. 2 db, max. 4 db álló formátúmú 70/100 méretű tablót, melyekre tetszőlegesen - akár léptéktelenül - kell elhelyezni a terv megértéséhez szükséges rajzokat, adatokat, látványterveket.

A személyes jelenléttel tartott diplomavédésen elektronikus prezentációval kérjük a terveket bemutatni. A terveket az alábbi formátumban kérjük a védés napját megelőző 24 óráig feltölteni 
            ide: _2024_01_30
            - ide: _2024_01_31
            - ide: _2024_02_01

DIPLOMAVÉDÉS_2024_01_30-02_01

            

                                    HALLGATÓ_HILDA

                                                          HH_ÉPÍTÉSZET

                                                          HH_TERV                        _összefűzött pdf

                                                          HH_PREZENTÁCIÓ       _a prezentációt 1920x1080

       pixel méretű jpg

       fájlokból létrehozott ppt (pptx)

       formátumban kell feltölteni!

                                                           HH_KIEMELT SZAKÁG            _pdf

                                                            (osztatlan, MSc képzés)

A prezentáció ideje 10-15 perc. FIGYELEM!!! Csak a fent megadott PowerPoint fájlok vetíthetők le a védés során!

A prezentációba az építészeti és a kiemelt szakággal kapcsolatos tartalmakat is célszerű beletenni!

A védéshez mellékelni kell:
- max 4 db 70/100 álló tabló;
- építészeti portfóliót, A/3 méretben, 2 pld.-ban (léptéktelenül) kinyomtatva;
- a kiemelt szakág műszaki leírását és tervlapjait kinyomtatva; _  (osztatlan, MSc képzés)
- a szakági műszaki leírásokat, A/4 méretben, 1 pld.-ban kinyomtatva;
- makett;

Az opponenseket a tanszék/konzulens/hallgató jelöli ki és kéri fel. Előny, ha az opponens is láthatja a látványterveket és a makettet.

Az opponens nevét és e-mail címét kérjük megküldeni a mandoki.reka@epk.bme.hu e-mail címre!

Az opponensi véleményeket a védést megelőző 24 óráig kérjük megküldeni a tanszékünk titkárságára a mandoki.reka@epk.bme.hu e-mail címre!

Amennyiben bármilyen igazolható egészségügyi probléma felmerülne a védést megelőzően, azt a mandoki.reka@epk.bme.hu e-mail címre kérjük legkésőbb a védési nap 8.00 órig megküldött üzenetben jelezni!

A prezentációk kipróbálására 2024. január 26-án, 12-14 óra között a Nappaliban biztosítunk lehetőséget. Ekkor a védésről általános tájékoztatást is fogunk adni!

Minden hallgatónknak sikeres diplomavédést kívánunk!

kép: Bodnár Gergely Bence Vasbeton váz belakása; BSc diplomaterv; forrás: MS Teams

 


KÖZELEDIK A KÖVETKEZŐ HATÁRIDŐ!

DIPLOMATERV BEADÁSA

E határidőre le kell adni a szabályzat szerinti kötelező építészeti munkarészeket teljes grafikai kidolgozottsággal, valamint a kiemelt szakági munkarészeket (MSc+osztatlan képzésben) teljes és végleges kidolgozottsággal (elsősorban a rajzi munkarészeket, látványterveket) A csomópontokat, szöveges munkarészeket elég a védésre hozni. A terveket az MS Teams felületre kell feltölteni. (Ekkor már nincs prezentáció, csak a tervek gyors átnézése). A látványterveken még lehet dolgozni, fizikai maketteket és tablókat elegendő a védés időpontjára elkészíteni. A megfelelőnek ítélt tervek készítőit a tanszék lejelenti a Dékáni Hivatalnak, ill. beosztja az egyik védési napra. Az opponenciáknak a védés előtt legalább öt, de legkésőbb egy nappal kell a tanszékre megérkezniük az mandoki.reka@epk.bme.hu címre.

Az opponenseket a tanszék/konzulens jelöli ki és kéri fel. Előny, ha az opponens is láthatja a látványterveket és a makettet is!


Beadási határidő:

2024. január 15. hétfő 24.00 óra - az MS Teams felületen:

- itt!

- itt!

- itt!

A terveket az alábbi formátumban kérjük feltölteni:

DIPLOMATERV_BEADÁS_2024_01_15/1,2,3

           

                                    HALLGATÓ_HILDA

                                                                       HH_PDF      _összefűzött pdf

                                                                       HH_PPT       _1920x1080 pixel méretű jpg

                                                                                            fájlokból létrehozott ppt (pptx)

                                                                                            formátumban!


Csak a megadott formátumban tudjuk a terveket elfogadni!!


kép forrás: eduline.hu

DIPLOMATERVEZÉS_2023_ŐSZ


KÖZELEDIK A KÖVETKEZŐ HATÁRIDŐ!

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELE / TERVBEADÁS I.

Beadandók a szabályzat 13.§ szerinti kötelező munkarészek. A tantárgy teljesítésének előírt tartalmát az alábbiak szerint kell benyújtani:

– a kötelező építészeti munkarészeket teljes műszaki tartalommal, nem végleges grafikai kidolgozással;

– a kötelező szakági munkarészeket teljes kidolgozottsággal.

Formátum: elektronikus (összefűzött pdf).

A beadott tervekre adott osztályzat a tantárgy féléves jegye.

A tervekhez a tanszék opponenst jelöl ki; az opponenseknek a terveket a diplomaterv pótbeadását (2023. december 15.) követően kell bemutatni.

Beadási határidő: 2023. december 8. péntek 24,00 óra _ feltöltés itt!

Pótbeadás: 2023. december 15. péntek 24,00 óra – különeljárási díjjal; _ feltöltés itt!

A méltányossággal történő diplomaterv beadások végső határideje 2024. január 8. 

A diplomatervek osztályozásának végső határideje 2024. január 18.

A terveket az alábbi formátumban kérjük feltölteni:

DIPLOMA_TERVBEADÁS_2023_12_08/15

            BSc KÉPZÉS

            MSc és OSZTATLAN KÉPZÉS

            ENGLISH

 

                                    HALLGATÓ_HILDA

                                                                       HH_PDF      _összefűzött pdf

                                                                       HH_PPT       _1920x1080 pixel méretű jpg

                                                                                            fájlokból létrehozott ppt (pptx)

                                                                                            formátumban!


Csak a megadott formátumban tudjuk a terveket elfogadni!!


kép forrás: eduline.hu