JELENTKEZÉS / APPLICATION - 2024 ősz / autumn

BSc, MSc és osztatlan diplomatervezés - Egri vár környezete
BSc, MSc, and Integrated Diploma course - Surroundings of Eger Castle


Az őszi félév több kurzusán, így a diplomatervezés tantárgyakon is Eger városával foglalkozunk. A különböző típusú diplomamunkákhoz (MSC, MSC, osztatlan) adekvát léptékű, de a helyszínhez illő, kísérletező habitusú, konceptuális indíttatású épületek, építmények tervezése lesz a feladat. A tradicionális középületek kötöttek: a létrehozó felek igényeitől meghatározottak, elvárás velük kegy kötött programnak való megfelelés. Ezzel szemben, az általunk kijelölt helyszínen, az alternatív programok és könnyed, akár ideiglenes építészeti eszközök segítségével a kreativitás és a találékonyság tartalékait kívánjuk előcsalni hallgatóinkból.

Célunk, hogy a tervezési helyszínül kijelölt, Egri Vár körüli átmeneti területek kulturális és geometriai rétegeit megfejtve a helyre, a társadalmi problémákra reflektáló építményeket hozzunk létre. Játékos, kifejező, üzenetet hordozó beavatkozásaink terápiás jellegű, változást katalizáló objektumok, élményszerűek, értelmezőek, naivak, és a sok esetben senki földje helyzeteket új élettel töltik meg. 

A félévben Eger városával foglalkozunk, a vár és a belváros találkozásának gazdátlan ám annál izgalmasabb átmeneti zónájával. Történeti perspektívában mind a város mind a vár struktúrája állandósága mellett folyamatosan változott. Míg a város fejlődése napjainkig tart, a vár területe mára funkcióvesztése következtében végleg emlékhellyé alakult. Beavatkozásaink helyszínei a két időben változatos kontúrú struktúra átmenete, objektumaink célja, hogy a vár és a város újra aktív kapcsolatba, szimbiózisba kerüljön. A kiadott helyszínek gazdag előzményeik tükrében bőséges alapot adnak a koncepcionális gondolkodáshoz. 

A helyszín és a tematika lehetőséget teremt a könnyűszerkezetes építés, valamint az "ideiglenesség" mottó kipróbálására is, amellyel egy lehetséges viszonyulási módot mutatható be. Elég csak Gottfried Semper öltöztetés-elméletét idézni, és az ideiglenesség, a sátor, a pavilon, mint építészeti archetípusok nagyon izgalmas építészeti kísérleteket vetítenek előre. A kurzuson tanszékünk minden oktatója részt vesz, a jelentkezést követően személyes preferenciáitok alapján lehetséges konzulenst választani.

In the autumn semester, we will be focusing on the city of Eger in several courses, including those related to diploma design. The task involves designing buildings and structures that are appropriately scaled and site-specific, yet experimental and conceptually driven, suitable for different types of diploma projects (BSc, MSc, integrated). Traditional public buildings are often prescriptive, dictated by stakeholder requirements and the need to comply with a fixed program. In contrast, our chosen site allows us to draw out creativity and ingenuity from our students through alternative programs and flexible, possibly temporary architectural solutions.

Our goal is to uncover the cultural and geometric layers of the transitional areas surrounding Eger Castle, creating structures that respond to the location and societal issues. Our interventions are intended to be playful, expressive, and message-bearing, acting as therapeutic agents that catalyse change. These interventions are designed to be experiential, interpretive, naive, and infuse new life into what are often neglected spaces.

Throughout the semester, we will engage with the city of Eger, concentrating on the exciting, unclaimed transitional zone where the castle meets the old town. Historically, the structures of both the city and the castle have evolved continuously while maintaining a sense of permanence. While the city continues to develop, the castle area has become a permanent memorial site due to the loss of its original function. Our interventions will aim to bridge the temporally diverse contours between the two, re-establishing an active, symbiotic relationship between the castle and the city. The rich history of the designated sites provides ample groundwork for conceptual thinking.

The chosen site and theme also provide opportunities to experiment with lightweight construction and the ethos of temporariness, presenting a potential approach to building. Recalling Gottfried Semper’s theory of dressing, the concepts of impermanence, tents, and pavilions as architectural archetypes suggest exciting architectural experiments. All faculty members from our department will participate in the course, and upon application, you will have the opportunity to choose a consultant based on your personal preferences.

Jelentkezés  / Application:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLAwTUkVP0jTt89T4Kq8dVlgxdmmmWpmgHIWoZayQSCozWrw/viewform?usp=sf_link

Tárgyfelelős / Course coordinator:

Varga Tamás DLA

Oktatók / Instructors:

Dankó Zsófia DLA
Falvai Balázs DLA
Hild György DLA
Jancsó Miklós DLA
Mándoki Réka PhD
Nagy Márton DLA
Perényi Tamás DLA
Sugár Péter DLA
Török Dávid DLA
Varga Tamás DLA
Weiszkopf András DLA

Neptun-ID:

BMEEPLAAD01
BMEEPLAMD01
BMEEPLAQD01
BMEEPLATD02

kép / image:

Ferdinand von Zinzendorf gróf egri várparancsnok rajza, 1704 / Drawing of Count Ferdinand von Zinzendorf, Commander of Eger Castle, 1704. Retrieved from https://varlexikon.hu/eger.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése